ADMINISTRACJA

(łac. administratio – służba, kierowanie)

1. kierowanie, za rządzanie czymś
2. zespół ludzi, zarząd jakiejś instytucji

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba