ANTYBIOTYK

(gr. anti – przeciw, bios – życie)

substancja chemiczna wytwarzana przez niektóre bakterie lub otrzymywana laboratoryjnie, niszcząca inne drobnoustroje lub osłabiająca ich działanie

Tagi:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane