ASONANS

(łac. assonans – odbrzmiewający)

rytm objawiający się zgodnością samogłosek w ostatniej lub dwóch ostatnich sylabach wersów

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba