admin

BIBLIOGRAFIA

(gr. biblion – księga, graphein – pisać) uporządkowany spis książek, czasopism, dokumentów, zawierający najważniejsze dane o nich

BIBLIOFIL

(gr. biblion – księga, filos przyjaciel) miłośnik książek

BIBELOT

(fr. bibelot) mały, dekoracyjny przedmiot bez znaczenia użytkowego steroids.net

BIBA

(łac. bibere – pić) pot. przyjęcie alkoholowe, libacja

BIATLON

(gr. âthlos, âthlon – zapasy, walka) dwubój narciarski obejmujący bieg na nartach i strzelanie z karabinu

BEZA

(fr.baiser – pocałunek) ciastko z piany ubitej z białek i cukru, wysuszone w piekarniku

BESZAMEL

(fr. béchamel) biały sos zrobiony z mąki, żółtek, masła i mleka

BESTSELLER

(ang. dosł. najlepiej sprzedający się) popularny, dobrze sprzedający się produkt

BESSERWISSER

(niem. besser – lepiej, wissen – wiedzieć) osoba, która uważa się za wszystkowiedzącą

BESSA

(fr. baisse – obniżanie, opadanie) ekon. znaczna zniżka kursu papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie