admin

BENEDYKCJA

(od łac. benedicere – błogosławić) określenie błogosławieństwa występujące w Kościele rzymskokatolickim

BENCHMARK

[czyt. benczmark] (ang. dosl. kryterium, standard) inform. program użytkowy mierzący szybkość działania poszczególnych podzespołów komputera

BEMOL

(fr. bémol, wł. bemolle) znak muzyczny obniżający dźwięk o pół tonu

BELZEBUB

(sem. Baal Zebub – władca much) 1. nazwa starożytnego bóstwa kananejskiego, w Nowym Testamencie przedstawiony jako władca piekieł 2. pot.… Czytaj dalej »BELZEBUB

BELWEDER

(wł. bel vedere – piękny widok) 1. pałac, pawilon ogrodowy umieszczony na wzniesieniu 2. nadbudówka nad najwyższą kondygnacją budynku, najczęściej… Czytaj dalej »BELWEDER

BELFER

(niem. Behelfer – pomocnik) 1. pomocnik nauczyciela w CHEDERZE 2. pot. nauczyciel masteron

BELETRYSTYKA

(fr. belleslettres – literatura piękna) zbiór utworów literatury pięknej, nie specjalistycznej; najczęściej o charakterze prozatorskim

BEL ESPRIT

[czyt. bel espri] (fr. dosł. piękny umysł) 1. osoba wykształcona, dowcipna 2. osoba mająca zbyt wysokie mniemanie o swojej inteligencji,… Czytaj dalej »BEL ESPRIT

BELCANTO

[czyt. belkanto] (wł. dosł. piękny śpiew) włoska technika śpiewu

BELA

(niem. Ballen-zwój, paka) 1. zwój materiału 2. miara papieru – 10 RYZ 3. długi, gruby pień drewna 4. jednostka masy… Czytaj dalej »BELA