JANG

(chiń. dosł. jasny)

męski pierwiastek w tradycji chińskiej, istniejący razem z pierwiastkiem przeciwnym – JIN

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba