angielski

RAJD

(ang. ride – przejażdżka) 1. piesza wycieczka prowadzona określoną trasą 2. wyścig samochodowy

RADAR

(skrót od: radio detecting and ranging) (ang.) urządzenie wykrywające położenie obiektów przy pomocy fal radiowych

QUIZ

[czyt. kwiz] (ang.) konkurs polegający na udzielaniu poprawnej odpowiedzi na kolejne pytania

PALADYN

(ang.) hist. wierny i oddany swemu władcy rycerz

PAL

(skrót od: Phase Alternation Linę) (ang.) rodzaj systemu kodowania sygnałów telewizyjnych

PAKER

(ang. pack – pakować) 1. infor. potoczne określenie programu służącego do tworzenia plików archiwalnych oraz do rozpakowywania ich 2. pot.… Czytaj dalej »PAKER

PAGER

[czyt. pejdżer] (ang.) elektroniczne urządzenie służące do odbierania wiadomości tekstowych

PAD

(ang.) infor. podkładka pod mysz

NATIVE SPEAKER

[czyt. nejtif spiker] (ang.) człowiek uczący swego ojczystego języka poza granicami swojego kraju

NASA

(skrót od: National Aerodynamics and Space Administration) (ang.) instytucja amerykańska, utworzona w 1958 r., zajmująca się rozwojem i badaniem zagadnień… Czytaj dalej »NASA