włoski

ANDANTE

(wł. umiarkowanie) 1. umiarkowane, spokojne tempo w muzyce 2. utwór muzyczny lub jego fragment wykonywany w tym tempie

AMARETTO

(wł. dosł. gorzkawy) likier o migdałowym smaku

ALLEGRO

(wł. dosł. wesoły, pogodny) 1. szybkie, żywe tempo w muzyce 2. utwór muzyczny lub jego część w takim tempie

AL DENTE

(wł. dosł. na ząb) potrawa niezbyt miękka, taka, która nie jest rozgotowana

AKOMPANIAMENT

(wł. accompagnamento – wtór, orszak) tło instrumentalne stanowiące uzupełnienie głównej linii melodycznej

AEROCASCO

[czyt. aerokasko] (gr. aer – powietrze, wł. casco – hełm) ubezpieczenie samolotu na wypadek katastrofy

ADAGIO

[czyt. adadżio] (wł.) 1. bardzo wolne tempo muzyczne 2. utwór muzyczny lub jego fragment wykonywany w tym tempie

A CONTO

[czyt. a konto] (wł. dosł. na rachunek) zaliczka na rachunek czegoś

A CAPPELLA

[czyt. akapella] (wł. dosł. na sposób kościelny) utwór wokalny wykonywany bez akompaniamentu, bez towarzyszenia instrumentów muzycznych