B

Wyrazy Obce

 • BENIAMINEK

  (od Beniamin, hebr. dosł. syn szczęścia; imię najmłodszego syna Jakuba) 1. ulubione, rozpieszczone dziecko 2. przen. ulubieniec, pupilek 3. sport, drużyna grająca pierwszy sezon w danej grupie ligowej

 • BENE MERENTI

  (łac. dosł. dobrze zasługującemu) medal przyznawany za specjalne zasługi

 • BENEFIS

  (fr. bénéficie – zysk, pożytek) koncert, spektakl zorganizowany z okazji jubileuszu znanej osoby, np. artysty, naukowca

 • BENEFICJUM

  (łac. beneficium – dobrodziejstwo, przywilej) 1. w średniowieczu – nadanie gruntu WASALOWI 2. urząd kościelny związany z dochodami, np. probostwo

 • BENEDYKCJA

  (od łac. benedicere – błogosławić) określenie błogosławieństwa występujące w Kościele rzymskokatolickim

 • BENCHMARK

  [czyt. benczmark] (ang. dosl. kryterium, standard) inform. program użytkowy mierzący szybkość działania poszczególnych podzespołów komputera

 • BEMOL

  (fr. bémol, wł. bemolle) znak muzyczny obniżający dźwięk o pół tonu

 • BELZEBUB

  (sem. Baal Zebub – władca much) 1. nazwa starożytnego bóstwa kananejskiego, w Nowym Testamencie przedstawiony jako władca piekieł 2. pot. diabeł, szatan

 • BELWEDER

  (wł. bel vedere – piękny widok) 1. pałac, pawilon ogrodowy umieszczony na wzniesieniu 2. nadbudówka nad najwyższą kondygnacją budynku, najczęściej z tarasem

 • BELFER

  (niem. Behelfer – pomocnik) 1. pomocnik nauczyciela w CHEDERZE 2. pot. nauczyciel masteron

 • BELETRYSTYKA

  (fr. belleslettres – literatura piękna) zbiór utworów literatury pięknej, nie specjalistycznej; najczęściej o charakterze prozatorskim

 • BEL ESPRIT

  [czyt. bel espri] (fr. dosł. piękny umysł) 1. osoba wykształcona, dowcipna 2. osoba mająca zbyt wysokie mniemanie o swojej inteligencji, polocie