• A

  Pochodzenie:

  AMBASADA

  (fr. ambassade – poselstwo) 1. przedstawicielstwo określonego państwa przy obcym rządzie 2. budynek, gdzie urzęduje przedstawiciel dyplomatyczny państwa (ambasador)

 • A

  Pochodzenie:

  AMBARKOWAĆ

  (fr. embarquer – załadować) załadować coś na statek

 • A

  Pochodzenie:

  AMBARAS

  (fr. embarras) trudność, kłopot, przykra sytuacja legalsteriods

 • A

  Pochodzenie:

  AMBALAŻ

  (fr. emballage) pakowanie czegoś, koszty opakowania

 • A

  Pochodzenie:

  AMANT

  (fr., z łac. amans, amantis – kochający, kochanek) 1. adorator, wielbiciel, kochanek 2. aktor grywający role kochanków

 • A

  Pochodzenie:

  ALUZJA

  (fr. allusion) napomknienie mające wywołać jakieś skojarzenie; mówienie nie wprost

 • A

  Pochodzenie:

  ALTRUIZM

  (fr. altruisme, z łac. alter – drugi) bezinteresowne poświęcanie się dla innych, przeciwieństwo EGOIZMU

 • A

  Pochodzenie:

  ALTERNATYWA

  (fr. alternative) 1. wybór między dwiema możliwościami 2. drugi wariant, drugie wyjście z sytuacji

 • A

  Pochodzenie:

  ALKOWA

  (fr. alcove) nieduże pomieszczenie bez okien, przylegające do większego pokoju

 • A

  Pochodzenie:

  ALIANS

  (fr. alliance) sojusz, porozumienie zawarte między państwami

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych