• A

  Pochodzenie:

  ARACHNOFOBIA

  (gr. arachne – pająk, phóbos – lęk) chorobliwy lęk przed pająkami

 • A

  Pochodzenie:

  ARACHIDY

  (gr. arakos) orzechy ziemne

 • A

  Pochodzenie:

  APSYDA

  (gr. apsis, apsidos – obręcz, sklepienie) półkoliste pomieszczenie w kościele, położone za prezbiterium

 • A

  Pochodzenie:

  APOTEOZA

  (gr. apotheosis – ubóstwienie) 1. uznanie kogoś za bóstwo 2. uwielbienie, uznanie

 • A

  Pochodzenie:

  APOSTROFA

  (od gr. apóstrophos – odwrócony) środek stylistyczny, uroczysty zwrot do osoby lub idei

 • A

  Pochodzenie:

  APOSTROF

  (od gr. apóstrophos – odwrócony) znak graficzny o kształcie przecinka, oznaczający opuszczoną samogłoskę lub oddzielający polską końcówkę w odmianie wyrazów obcych

 • A

  Pochodzenie:

  APOSTATA

  (od gr. apostasia – odpadnięcie) człowiek, który odstąpił od wiary

 • A

  Pochodzenie:

  APOPLEKSJA

  (gr. apopleksia – porażenie) zatrzymanie dopływu krwi do mózgu, udar

 • A

  Pochodzenie:

  APOLOGIA

  (gr. apologia – obrona) obrona, pochwała osoby, idei

 • A

  Pochodzenie:

  APOKRYF

  (gr. apókryfos – ukryty) 1. utwór o tematyce biblijnej, nienależący do kanonu 2. utwór wydany jako dzieło nieżyjącego już pisarza lub rzekomo odnaleziony utwór

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych