• A

  Pochodzenie:

  APROWIZACJA

  (łac. ad – do, providere – przewidywać) zaopatrywanie ludności w żywność

 • A

  Pochodzenie:

  APROBOWAĆ

  (łac. approbare – pochwalać) uznawać coś za dobre, zgadzać się na to

 • A

  Pochodzenie:

  A PRIORI

  (łac. dosł. z wcześniejszego) z góry, bez dowodu clomid for men

 • A

  Pochodzenie:

  APRECJACJA

  (z łac. appretiatio – ocenianie) wzrost wartości waluty danego państwa, w porównaniu do innych krajów

 • A

  Pochodzenie:

  APPENDIX

  (łac. wisiorek, dodatek) dodatek do książki, aneks

 • A

  Pochodzenie:

  A POSTERIORI

  (łac. dosł. z późniejszego) (wnioskować coś) na podstawie faktów

 • A

  Pochodzenie:

  APLIKOWAĆ

  (łac. applicare – przykładać) 1. odbywać praktykę prawniczą 2. przepisywać, podawać, np. lekarstwo

 • A

  Pochodzenie:

  APLIKACJA

  (łac. applicatio – przyłożenie) 1. praktyka przygotowująca absolwenta prawa do zawodu prawnika 2. ozdobny motyw wycięty z tkaniny lub naszyty na inną tkaninę 3. infor. część programu komputerowego o określonej funkcji

 • A

  Pochodzenie:

  APLAUZ

  (łac. applausus – oklaski) uznanie, podziw wyrażane przez oklaskiwanie

 • A

  Pochodzenie:

  APELACJA

  (łac. appellatio – odwołanie się) odwołanie się od wyroku do sądu wyższej instancji

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych