łacina

Wyrazy Obce

 • ANULOWAĆ

  (łac. annullare – unicestwić) unieważnić coś, odwołać

 • ANTYKWARIAT

  (łac. antiquarius – zajmujący się starożytnością) sklep z antykami: meblami, obrazami, oraz ze starymi, używanymi książkami

 • ANTYKWA

  (łac. antiqus – dawny) rodzaj pisma drukarskiego, krój czcionki

 • ANTYKLERYKALIZM

  (gr. anti – przeciw, łac. clericus – duchowny) wrogi stosunek do kleru, krytyka jego wpływu na życie społeczne

 • ANTYK

  (fr. antique, z łac. antiquus – dawny) 1. świat i kultura starożytnej Grecji i Rzymu 2. zabytek; stary, cenny przedmiot

 • ANTYCZNY

  (łac. antiquus – dawny) 1. odnoszący się do starożytności 2. dawny, stary, zabytkowy

 • ANTYCYPOWAĆ

  (łac. anticipare – uprzedzać) przewidywać coś, uprzedzać

 • ANTENAT

  (łac. ante – wcześniej, natus – urodzony) przodek

 • ANNAŁY

  (łac. annales – roczniki, od annus – rok) roczniki, kroniki

 • ANIMUSZ

  (łac. animus – duch) zapał, odwaga, energia, werwa