• A

  Pochodzenie:

  ASYGNATA

  (łac. assignatus – wyznaczony, przyznany) 1. dokument będący podstawą do dokonania wpłaty lub wypłaty 2. papierowy pieniądz, banknot

 • A

  Pochodzenie:

  ASUMPT

  (od łac. assumere – wziąć) przest. zachęta do jakiegoś działania, powód, impuls

 • A

  Pochodzenie:

  ASTRONOMIA

  (gr. astronomia, od astron – gwiazda, nómos – prawo) nauka o budowie ciał niebieskich i przestrzeni kosmicznej

 • A

  Pochodzenie:

  ASTROLOGIA

  (gr. astrologia, od astron – gwiazda, logos – słowo, nauka) przewidywanie losu człowieka na podstawie układu ciał niebieskich

 • A

  Pochodzenie:

  ASTRALNY

  (łac. astralis – gwiezdny) 1. dotyczący gwiazd 2. niematerialny, mistyczny

 • A

  Pochodzenie:

  ASTMA

  (gr. asthma – duszność) choroba przejawiająca się w atakach duszności, skutek alergii lub chorób serca

 • A

  Pochodzenie:

  ASSAI

  (wł.) termin muzyczny, oznaczający “bardzo”, stosowany z określeniem tempa

 • A

  Pochodzenie:

  ASPIRACJA

  (łac. aspiratio – oddech, natchnienie) chęć osiągnięcia czegoś, ambicja

 • A

  Pochodzenie:

  ASPEKT

  (łac. aspectus – widok) 1. punkt widzenia 2. kategoria gramatyczna czasownika: dokonany, niedokonany

 • A

  Pochodzenie:

  ASP

  (skrót od: Active Server Page) (ang.) infor. technologia umożliwiająca umieszczanie na stronach WWW SKRYPTÓW umożliwiających pobieranie danych z baz danych

Copyright © 2013 Słownik Wyrazów Obcych