• A

  Pochodzenie:

  ASORTYMENT

  (fr. assortment ) oferta towarów dostępnych w sklepie, zakładzie przemysłowym

 • A

  Pochodzenie:

  ASTYGMATYZM

  (fr. astigmatisme) 1. wada soczewek 2. wada wzroku spowodowana zniekształceniem rogówki

 • A

  Pochodzenie:

  ASONANS

  (łac. assonans – odbrzmiewający) rytm objawiający się zgodnością samogłosek w ostatniej lub dwóch ostatnich sylabach wersów

 • A

  Pochodzenie:

  ASOCJACJA

  (łac. associare – dołączyć) skojarzenie

 • A

  Pochodzenie:

  ASERTYWNY

  (łac. assertivus – twierdzący stanowczo) grzeczny, ale stanowczy; szanujący cudze poglądy, ale niepozwalający na narzucenie sobie cudzej woli

 • A

  Pochodzenie:

  ASEPTYCZNY

  (gr. septikós-powodujący gnicie) odkażony, sterylny

 • A

  Pochodzenie:

  ASENIZACJA

  (z fr. sain-zdrowy, assainir – uzdrawiać) 1. usuwanie nieczystości, wywożenie zawartości szamba 2. przest. polepszenie warunków higienicznych i zdrowotnych w określonych miejscach

 • A

  Pochodzenie:

  ASEKURACJA

  (łac. assecuratio – ubezpieczenie) 1. zabezpieczenie przed czymś 2. system zabezpieczeń chroniący przed upadkiem, np. akrobatę 3. ubezpieczenie

 • A

  Pochodzenie:

  ASCETA

  (gr asketés – człowiek ćwiczący coś) człowiek, który dobrowolnie ogranicza swoje potrzeby życiowe i umartwia się, aby osiągnąć doskonałość lub zbawienie

 • A

  Pochodzenie:

  ASAUŁ

  (ukr.) dawny stopień oficerski w wojskach kozackich

Copyright © 2013 Słownik Wyrazów Obcych