• A

  Pochodzenie:

  AULA

  (łac. dziedziniec) reprezentacyjna sala wykładowa, używana także jako miejsce uroczystości

 • A

  Pochodzenie:

  AUGMENTATYW

  (od łac. augmentare – pomnażać) jęz. zgrubienie, np. decha (od deska)

 • A

  Pochodzenie:

  AUDYTYWNY

  (od łac. auditivus – słuchowy) odbierany za pomocą słuchu

 • A

  Pochodzenie:

  AUDYTORIUM

  (łac. auditorium – sala wykładowa) 1. sala, w której odbywają się wykłady, odczyty 2. zgromadzeni słuchacz

 • A

  Pochodzenie:

  AUDIOWIZUALNY

  (łac. auditus – słuch, visus – wzrok) odbierany równocześnie wzrokiem i słuchem

 • A

  Pochodzenie:

  AUDIENCJA

  (łac. audientia – posłuchanie) oficjalne posłuchanie udzielane przez ważną, szanowaną osobę

 • A

  Pochodzenie:

  ATRYBUT

  (łac. attributus – przydzielony) 1. właściwość, cecha wyróżniająca 2. przedmiot symboliczny, przypisany do danej postaci, identyfikujący ją

 • A

  Pochodzenie:

  ATRIUM

  (łac.) 1. w średniowieczu otoczony kolumnami dziedziniec przed kościołem 2. w starożytnym Rzymie – miejsce w środku domu przeznaczone na ognisko 3. med. przedsionek serca

 • A

  Pochodzenie:

  ATRAKCJA

  (łac. attractio – przyciąganie) coś przyciągającego uwagę, interesującego

 • A

  Pochodzenie:

  ATEST

  (łac. attestatio – poświadczenie) świadectwo jakości przyznane przez odpowiednią komisję, instytucję стероиды цена

Copyright © 2013 Słownik Wyrazów Obcych