łacina

Wyrazy Obce

 • AUDIOWIZUALNY

  (łac. auditus – słuch, visus – wzrok) odbierany równocześnie wzrokiem i słuchem

 • AUDIENCJA

  (łac. audientia – posłuchanie) oficjalne posłuchanie udzielane przez ważną, szanowaną osobę

 • ATRYBUT

  (łac. attributus – przydzielony) 1. właściwość, cecha wyróżniająca 2. przedmiot symboliczny, przypisany do danej postaci, identyfikujący ją

 • ATRIUM

  (łac.) 1. w średniowieczu otoczony kolumnami dziedziniec przed kościołem 2. w starożytnym Rzymie – miejsce w środku domu przeznaczone na ognisko 3. med. przedsionek serca

 • ATRAKCJA

  (łac. attractio – przyciąganie) coś przyciągającego uwagę, interesującego

 • ATEST

  (łac. attestatio – poświadczenie) świadectwo jakości przyznane przez odpowiednią komisję, instytucję стероиды цена

 • ATENCJA

  (łac. attentio – napięcie, uwaga) poważanie, szacunek, respekt

 • ATAWIZM

  (łac. atavus – przodek) występowanie występowanie u zwierząt, roślin i ludzi cech charakterystycznych dla ich dalekich przodków, cech niewystępujących od dawna

 • ASYMILACJA

  (łac. assimilatio – upodobnienie) 1. przyswojenie sobie zasad życia społecznego nowego środowiska 2. przyswojenie przez organizm substancji spożywczych 3. upodobnienie się głoski do jej sąsiedztwa

 • ASYGNOWAĆ

  (łac. assignare – przyznać) 1. przeznaczyć jakąś sumę pieniędzy na określony cel 2. zlecić wypłatę określonej sumy

 • ASYGNATA

  (łac. assignatus – wyznaczony, przyznany) 1. dokument będący podstawą do dokonania wpłaty lub wypłaty 2. papierowy pieniądz, banknot

 • ASUMPT

  (od łac. assumere – wziąć) przest. zachęta do jakiegoś działania, powód, impuls