A

APOKALIPSA

(gr. apokalypsis – objawienie) 1. ostatnia księga Nowego Testamentu, napisana przez św. Jana, zawierająca opis końca świata 2. utwór zawierający… Czytaj dalej »APOKALIPSA

APOGRAF

(z gr. apógraphon – kopia) 1. kopia oryginału 2. urządzenie do wytwarzania kopii

APOGEUM

(gr. apógaion – odległy od Ziemi) 1. największe nasilenie, punkt szczytowy 2. astr. najbardziej odległy od środka Ziemi punkt orbity… Czytaj dalej »APOGEUM

APODYKTYCZNY

(gr. apodeiktikós – dowodzący) bezwzględny, nieznoszący sprzeciwu

APLIKOWAĆ

(łac. applicare – przykładać) 1. odbywać praktykę prawniczą 2. przepisywać, podawać, np. lekarstwo

APLIKACJA

(łac. applicatio – przyłożenie) 1. praktyka przygotowująca absolwenta prawa do zawodu prawnika 2. ozdobny motyw wycięty z tkaniny lub naszyty… Czytaj dalej »APLIKACJA

APLET

infor. nieduży program wykorzystywany jako element stron WWW, napisany najczęściej w języku programowania JAVA

APLAUZ

(łac. applausus – oklaski) uznanie, podziw wyrażane przez oklaskiwanie

APERITIF

(fr.) napój alkoholowy podawany przed posiłkiem, mający pobudzić apetyt

APELACJA

(łac. appellatio – odwołanie się) odwołanie się od wyroku do sądu wyższej instancji