A

APRECJACJA

(z łac. appretiatio – ocenianie) wzrost wartości waluty danego państwa, w porównaniu do innych krajów

APPENDIX

(łac. wisiorek, dodatek) dodatek do książki, aneks

APOTEOZA

(gr. apotheosis – ubóstwienie) 1. uznanie kogoś za bóstwo 2. uwielbienie, uznanie

APOSTROFA

(od gr. apóstrophos – odwrócony) środek stylistyczny, uroczysty zwrot do osoby lub idei

APOSTROF

(od gr. apóstrophos – odwrócony) znak graficzny o kształcie przecinka, oznaczający opuszczoną samogłoskę lub oddzielający polską końcówkę w odmianie wyrazów… Czytaj dalej »APOSTROF

A POSTERIORI

(łac. dosł. z późniejszego) (wnioskować coś) na podstawie faktów

APOSTATA

(od gr. apostasia – odpadnięcie) człowiek, który odstąpił od wiary

APOPLEKSJA

(gr. apopleksia – porażenie) zatrzymanie dopływu krwi do mózgu, udar

APOLOGIA

(gr. apologia – obrona) obrona, pochwała osoby, idei

APOKRYF

(gr. apókryfos – ukryty) 1. utwór o tematyce biblijnej, nienależący do kanonu 2. utwór wydany jako dzieło nieżyjącego już pisarza… Czytaj dalej »APOKRYF