Przejdź do treści

Wyrazy obce na literę A

Rozpoczynając naszą podróż przez Słownik Wyrazów Obcych, litera A otwiera przed nami świat pełen różnorodności językowej i kulturowej. Ta pierwsza litera alfabetu jest jak brama do uniwersum słów, które mają swoje korzenie w innych językach, ale znalazły stałe miejsce w języku polskim. Dzięki nim nasz język staje się bogatszy, bardziej zróżnicowany i pełen niuansów.

Wyrazy na literę A często pochodzą z łaciny, greki, angielskiego, francuskiego, a nawet dalszych języków, co świadczy o ich międzynarodowym charakterze i wpływie na polszczyznę. W tym dziale znajdziemy terminy z różnych dziedzin – od nauki, przez technologię, sztukę, aż po filozofię. Każde słowo zostanie dokładnie omówione pod kątem jego etymologii, znaczenia i kontekstu użycia, co pozwoli czytelnikom na głębsze zrozumienie i docenienie tych wyrazów.

Odkrywanie słów na literę A w naszym słowniku to nie tylko edukacyjne doświadczenie, ale również okazja do uświadomienia sobie, jak języki świata przenikają się nawzajem, tworząc żywą mozaikę słów i znaczeń. Zapraszamy do zgłębiania tych fascynujących terminów, które są świadectwem językowej dynamiki i ewolucji polszczyzny.

ALOSOM

  (gr. allos – inny, sóma – ciało) gen decydujący o płci

  ALOPATIA

   (od gr. allos – inny, pathos – odczuwanie, cierpienie) przeciwieństwo homeopatii; leczenie środkami wywołującymi objawy przeciwne objawom danej choroby

   ALOGRAF

    (gr. allos – inny, graphein – pisać) graficzny znak litery

    ALOHA

     (hawaj.) miłość, przyjaźń, uczucie

     ALOES

      (łac. aloe) roślina o kolczastych liściach, stosowana w przemyśle farmaceutycznym i włókienniczym

      ALMANDYN

       (Alabanda – nazwa miasta w Azji Mniejszej) czerwony, brunatny lub czarny kamień półszlachetny, należący do grupy granatów

       ALMANACH

        (łac. almanachus – kalendarz) publikacja, najczęściej periodyczna zawierająca utwory różnych autorów

        ALMAMATER

         (łac. dosł. Matka Żywicielka) uroczysta nazwa nadawana uniwersytetom lub innym szkołom wyższym

         ALLEGRO

          (wł. dosł. wesoły, pogodny) 1. szybkie, żywe tempo w muzyce 2. utwór muzyczny lub jego część w takim tempie

          ALLAH

           (ar. al-ilah – bóg) nazwa Boga w islamie

           ALKOWA

            (fr. alcove) nieduże pomieszczenie bez okien, przylegające do większego pokoju

            ALKENY

             (ar. al-kali – potaż) nienasycone węglowodory alifatyczne

             ALKANY

              (ar. al-kali – potaż) nasycone węglowodory alifatyczne, nierozpuszczalne w wodzie

              ALKALOZA

               (ar. al-kali – potaż) med. nadmierna zasadowość krwi

               ALKALOIDY

                (ar. al-kali – potaż) związki chemiczne, najczęściej pochodzenia roślinnego, o właściwościach zasadowych

                ALIMENTY

                 (łac. alimenta – żywność) środki, najczęściej ustalone sądownie, świadczone na rzecz osób niezdolnych (w sensie prawnym) do samodzielnego utrzymywania się,… Czytaj dalej »ALIMENTY

                 ALIKANT

                  (hiszp. od Alicante – nazwa miejscowości) hiszpańskie, czerwone wino

                  ALIENACJA

                   (łac. alienus – cudzy, obcy) wyobcowanie, brak poczucia przynależności do grupy lub środowiska

                   ALIBI

                    (łac. dosł. gdzie indziej) dowód nieobecności w miejscu przestępstwa w chwili jego popełnienia

                    ALIAS

                     (łac.) 1. czyli, inaczej 2. infor. dodatkowa nazwa tego samego konta E-MAILOWEGO