• A

  Pochodzenie:

  AU NATUREL

  [czyt. o natirel] (fr.) w postaci naturalnej; o potrawach przygotowywanych bez przypraw

 • A

  Pochodzenie:

  AULA

  (łac. dziedziniec) reprezentacyjna sala wykładowa, używana także jako miejsce uroczystości

 • A

  Pochodzenie:

  AUGMENTATYW

  (od łac. augmentare – pomnażać) jęz. zgrubienie, np. decha (od deska)

 • A

  Pochodzenie:

  AUDYTYWNY

  (od łac. auditivus – słuchowy) odbierany za pomocą słuchu

 • A

  Pochodzenie:

  AUDYTORIUM

  (łac. auditorium – sala wykładowa) 1. sala, w której odbywają się wykłady, odczyty 2. zgromadzeni słuchacz

 • A

  Pochodzenie:

  AUDYT

  (ang. audit) 1. oficjalna kontrola dochodów firmy 2. śledzenie aktywności użytkowników serwera w internecie

 • A

  Pochodzenie:

  AUDIOWIZUALNY

  (łac. auditus – słuch, visus – wzrok) odbierany równocześnie wzrokiem i słuchem

 • A

  Pochodzenie:

  AUDIENCJA

  (łac. audientia – posłuchanie) oficjalne posłuchanie udzielane przez ważną, szanowaną osobę

 • A

  Pochodzenie:

  AU COURANT

  [czyt. o kurą] (fr.) na bieżąco

 • A

  Pochodzenie:

  ATX

  (skrót od: Advanced Technology eXtended) (ang.) infor. podstawowa konstrukcja obudowy i płyty głównej

Copyright © 2013 Słownik Wyrazów Obcych