A

Wyrazy Obce

 • AUDIOWIZUALNY

  (łac. auditus – słuch, visus – wzrok) odbierany równocześnie wzrokiem i słuchem

 • AUDIENCJA

  (łac. audientia – posłuchanie) oficjalne posłuchanie udzielane przez ważną, szanowaną osobę

 • ATX

  (skrót od: Advanced Technology eXtended) (ang.) infor. podstawowa konstrukcja obudowy i płyty głównej

 • ATV

  (skrót od: All-Terraine Vehicle) (ang.) samochód terenowy posiadający sprężyste opony o dużych rozmiarach, używany do jazdy na nierównych terenach

 • ATUT

  (fr. â tout – na wszystko) możliwość dająca przewagę, szansę powodzenia

 • ATU

  (fr. â tout – na wszystko) kolor w kartach bijący wszystkie inne kolory

 • ATTYKA

  (od gr. Attikós – attycki) arch. ścianka wieńcząca elewację budynku

 • ATTYCYZM

  (od Attyka – nazwa krainy greckiej) styl w retoryce antycznej

 • ATTACHÉ

  [czyt. atasze] (fr.) dyplomata, specjalista w określonej dziedzinie, np.: wojsko, handel, kultura

 • ATRYBUT

  (łac. attributus – przydzielony) 1. właściwość, cecha wyróżniająca 2. przedmiot symboliczny, przypisany do danej postaci, identyfikujący ją

 • ATROPINA

  (fr. atropine) trujący związek chemiczny, stosowany w okulistyce