A

ATV

(skrót od: All-Terraine Vehicle) (ang.) samochód terenowy posiadający sprężyste opony o dużych rozmiarach, używany do jazdy na nierównych terenach

ATUT

(fr. â tout – na wszystko) możliwość dająca przewagę, szansę powodzenia

ATU

(fr. â tout – na wszystko) kolor w kartach bijący wszystkie inne kolory

ATTYKA

(od gr. Attikós – attycki) arch. ścianka wieńcząca elewację budynku

ATTYCYZM

(od Attyka – nazwa krainy greckiej) styl w retoryce antycznej

ATTACHÉ

[czyt. atasze] (fr.) dyplomata, specjalista w określonej dziedzinie, np.: wojsko, handel, kultura

ATRYBUT

(łac. attributus – przydzielony) 1. właściwość, cecha wyróżniająca 2. przedmiot symboliczny, przypisany do danej postaci, identyfikujący ją

ATROPINA

(fr. atropine) trujący związek chemiczny, stosowany w okulistyce

ATROFIA

(gr. atrophia – niedożywienie) zanikanie tkanek, organów

ATRIUM

(łac.) 1. w średniowieczu otoczony kolumnami dziedziniec przed kościołem 2. w starożytnym Rzymie – miejsce w środku domu przeznaczone na… Czytaj dalej »ATRIUM