Przejdź do treści

Wyrazy obce na literę A

Rozpoczynając naszą podróż przez Słownik Wyrazów Obcych, litera A otwiera przed nami świat pełen różnorodności językowej i kulturowej. Ta pierwsza litera alfabetu jest jak brama do uniwersum słów, które mają swoje korzenie w innych językach, ale znalazły stałe miejsce w języku polskim. Dzięki nim nasz język staje się bogatszy, bardziej zróżnicowany i pełen niuansów.

Wyrazy na literę A często pochodzą z łaciny, greki, angielskiego, francuskiego, a nawet dalszych języków, co świadczy o ich międzynarodowym charakterze i wpływie na polszczyznę. W tym dziale znajdziemy terminy z różnych dziedzin – od nauki, przez technologię, sztukę, aż po filozofię. Każde słowo zostanie dokładnie omówione pod kątem jego etymologii, znaczenia i kontekstu użycia, co pozwoli czytelnikom na głębsze zrozumienie i docenienie tych wyrazów.

Odkrywanie słów na literę A w naszym słowniku to nie tylko edukacyjne doświadczenie, ale również okazja do uświadomienia sobie, jak języki świata przenikają się nawzajem, tworząc żywą mozaikę słów i znaczeń. Zapraszamy do zgłębiania tych fascynujących terminów, które są świadectwem językowej dynamiki i ewolucji polszczyzny.

ASORTYMENT

  (fr. assortment ) oferta towarów dostępnych w sklepie, zakładzie przemysłowym

  ASTYGMATYZM

   (fr. astigmatisme) 1. wada soczewek 2. wada wzroku spowodowana zniekształceniem rogówki

   ASONANS

    (łac. assonans – odbrzmiewający) rytm objawiający się zgodnością samogłosek w ostatniej lub dwóch ostatnich sylabach wersów

    ASOCJACJA

     (łac. associare – dołączyć) skojarzenie

     ASERTYWNY

      (łac. assertivus – twierdzący stanowczo) grzeczny, ale stanowczy; szanujący cudze poglądy, ale niepozwalający na narzucenie sobie cudzej woli

      ASEPTYCZNY

       (gr. septikós-powodujący gnicie) odkażony, sterylny

       ASENIZACJA

        (z fr. sain-zdrowy, assainir – uzdrawiać) 1. usuwanie nieczystości, wywożenie zawartości szamba 2. przest. polepszenie warunków higienicznych i zdrowotnych w… Czytaj dalej »ASENIZACJA

        ASEKURACJA

         (łac. assecuratio – ubezpieczenie) 1. zabezpieczenie przed czymś 2. system zabezpieczeń chroniący przed upadkiem, np. akrobatę 3. ubezpieczenie

         ASCETA

          (gr asketés – człowiek ćwiczący coś) człowiek, który dobrowolnie ogranicza swoje potrzeby życiowe i umartwia się, aby osiągnąć doskonałość lub… Czytaj dalej »ASCETA

          ASAUŁ

           (ukr.) dawny stopień oficerski w wojskach kozackich

           ARYWIZM

            (fr. arrivisme) chęć zdobycia za wszelką cenę władzy, pozycji, majątku; karierowiczostwo

            ARYTMIA

             (od gr. rhythmós – rytm, takt) 1. nierytmiczność 2. med. zaburzenie rytmu pracy serca

             ARYTMETYKA

              (gr. arithmós – liczba) dział matematyki zajmujący się właściwościami liczb i działaniami na nich

              ARYSTOKRACJA

               (gr. aristokratia – rządy najlepszych) najwyższa klasa szlachty, posiadająca dziedziczne tytuły

               ARTYLERIA

                (fr: artillerie) 1. rodzaj wojska posługującego się bronią o dalekim zasięgu rażenia 2. broń palna o dalekim zasięgu rażenia 3.… Czytaj dalej »ARTYLERIA

                ARTYKUŁ

                 (łac. articulus – cząstka) 1. tekst umieszczany w czasopiśmie 2. produkt, towar 3. część ustawy mountain insurance

                 ARTYKULACJA

                  (od łac. articulus – cząstka) 1. sposób wymawiania głosek 2. wyrażanie, formułowanie czegoś 3. układ i ruchy narządów mowy podczas… Czytaj dalej »ARTYKULACJA

                  ARTRETYZM

                   (od gr. arthron – staw) choroba powodująca silne bóle i zniekształcenia stawów

                   ARTES LIBERALES

                    (łac.) sztuki wyzwolone, w średniowieczu siedem podstawowych przedmiotów: gramatyka, retoryka, dialektyka, arytmetyka, geometria, astronomia, muzyka

                    ART DECO

                     [czyt. ar deko] (fr.) kierunek w sztuce użytkowej początku XX wieku