Przejdź do treści

Wyrazy obce na literę A

Rozpoczynając naszą podróż przez Słownik Wyrazów Obcych, litera A otwiera przed nami świat pełen różnorodności językowej i kulturowej. Ta pierwsza litera alfabetu jest jak brama do uniwersum słów, które mają swoje korzenie w innych językach, ale znalazły stałe miejsce w języku polskim. Dzięki nim nasz język staje się bogatszy, bardziej zróżnicowany i pełen niuansów.

Wyrazy na literę A często pochodzą z łaciny, greki, angielskiego, francuskiego, a nawet dalszych języków, co świadczy o ich międzynarodowym charakterze i wpływie na polszczyznę. W tym dziale znajdziemy terminy z różnych dziedzin – od nauki, przez technologię, sztukę, aż po filozofię. Każde słowo zostanie dokładnie omówione pod kątem jego etymologii, znaczenia i kontekstu użycia, co pozwoli czytelnikom na głębsze zrozumienie i docenienie tych wyrazów.

Odkrywanie słów na literę A w naszym słowniku to nie tylko edukacyjne doświadczenie, ale również okazja do uświadomienia sobie, jak języki świata przenikają się nawzajem, tworząc żywą mozaikę słów i znaczeń. Zapraszamy do zgłębiania tych fascynujących terminów, które są świadectwem językowej dynamiki i ewolucji polszczyzny.

ATEIZM

  (fr. atheisme, z gr. theós – bóg) pogląd przeczący istnieniu Boga

  ATAWIZM

   (łac. atavus – przodek) występowanie występowanie u zwierząt, roślin i ludzi cech charakterystycznych dla ich dalekich przodków, cech niewystępujących od… Czytaj dalej »ATAWIZM

   ATARAKSJA

    (gr. ataraksia – spokój ducha) spokój ducha, obojętność wobec przeciwności losu

    ATAMAN

     (ukr. ataman) dowódca wojsk kozackich

     ATAPI

      (skrót od: Advanced Technology Attachment Packet Interface) (ang.) infor. złącze odpowiedzialne za komunikację komputera z urządzeniami innymi niż DYSKI TWARDE

      ATAKSJA

       (gr. ataksia – nieład) med. zaburzenia ruchowe, brak koordynacji ruchów wywołane przez defekt móżdżku lub rdzenia gabry ponte time to… Czytaj dalej »ATAKSJA

       ATA

        (skrót od: Advanced Technology Attachment) (ang.) infor. tryb pracy DYSKÓW TWARDYCH

        ASYRIOLOGIA

         (od Asyria – nazwa, gr. lógos – słowo, nauka) nauka zajmująca się badaniem kultury i historii ludów Mezopotamii

         ASYMILACJA

          (łac. assimilatio – upodobnienie) 1. przyswojenie sobie zasad życia społecznego nowego środowiska 2. przyswojenie przez organizm substancji spożywczych 3. upodobnienie… Czytaj dalej »ASYMILACJA

          ASYGNOWAĆ

           (łac. assignare – przyznać) 1. przeznaczyć jakąś sumę pieniędzy na określony cel 2. zlecić wypłatę określonej sumy

           ASYGNATA

            (łac. assignatus – wyznaczony, przyznany) 1. dokument będący podstawą do dokonania wpłaty lub wypłaty 2. papierowy pieniądz, banknot

            ASUMPT

             (od łac. assumere – wziąć) przest. zachęta do jakiegoś działania, powód, impuls

             ASTRONOMIA

              (gr. astronomia, od astron – gwiazda, nómos – prawo) nauka o budowie ciał niebieskich i przestrzeni kosmicznej

              ASTROLOGIA

               (gr. astrologia, od astron – gwiazda, logos – słowo, nauka) przewidywanie losu człowieka na podstawie układu ciał niebieskich

               ASTRALNY

                (łac. astralis – gwiezdny) 1. dotyczący gwiazd 2. niematerialny, mistyczny

                ASTMA

                 (gr. asthma – duszność) choroba przejawiająca się w atakach duszności, skutek alergii lub chorób serca

                 ASSAI

                  (wł.) termin muzyczny, oznaczający “bardzo”, stosowany z określeniem tempa

                  ASPIRACJA

                   (łac. aspiratio – oddech, natchnienie) chęć osiągnięcia czegoś, ambicja

                   ASPEKT

                    (łac. aspectus – widok) 1. punkt widzenia 2. kategoria gramatyczna czasownika: dokonany, niedokonany

                    ASP

                     (skrót od: Active Server Page) (ang.) infor. technologia umożliwiająca umieszczanie na stronach WWW SKRYPTÓW umożliwiających pobieranie danych z baz danych