A

AU NATUREL

[czyt. o natirel] (fr.) w postaci naturalnej; o potrawach przygotowywanych bez przypraw

AULA

(łac. dziedziniec) reprezentacyjna sala wykładowa, używana także jako miejsce uroczystości

AUGMENTATYW

(od łac. augmentare – pomnażać) jęz. zgrubienie, np. decha (od deska)

AUDYTYWNY

(od łac. auditivus – słuchowy) odbierany za pomocą słuchu

AUDYTORIUM

(łac. auditorium – sala wykładowa) 1. sala, w której odbywają się wykłady, odczyty 2. zgromadzeni słuchacz

AUDYT

(ang. audit) 1. oficjalna kontrola dochodów firmy 2. śledzenie aktywności użytkowników serwera w internecie

AUDIOWIZUALNY

(łac. auditus – słuch, visus – wzrok) odbierany równocześnie wzrokiem i słuchem

AUDIENCJA

(łac. audientia – posłuchanie) oficjalne posłuchanie udzielane przez ważną, szanowaną osobę

ATX

(skrót od: Advanced Technology eXtended) (ang.) infor. podstawowa konstrukcja obudowy i płyty głównej