• A

  Pochodzenie:

  ATV

  (skrót od: All-Terraine Vehicle) (ang.) samochód terenowy posiadający sprężyste opony o dużych rozmiarach, używany do jazdy na nierównych terenach

 • A

  Pochodzenie:

  ATUT

  (fr. â tout – na wszystko) możliwość dająca przewagę, szansę powodzenia

 • A

  Pochodzenie:

  ATU

  (fr. â tout – na wszystko) kolor w kartach bijący wszystkie inne kolory

 • A

  Pochodzenie:

  ATTYKA

  (od gr. Attikós – attycki) arch. ścianka wieńcząca elewację budynku

 • A

  Pochodzenie:

  ATTYCYZM

  (od Attyka – nazwa krainy greckiej) styl w retoryce antycznej

 • A

  Pochodzenie:

  ATTACHÉ

  [czyt. atasze] (fr.) dyplomata, specjalista w określonej dziedzinie, np.: wojsko, handel, kultura

 • A

  Pochodzenie:

  ATRYBUT

  (łac. attributus – przydzielony) 1. właściwość, cecha wyróżniająca 2. przedmiot symboliczny, przypisany do danej postaci, identyfikujący ją

 • A

  Pochodzenie:

  ATROPINA

  (fr. atropine) trujący związek chemiczny, stosowany w okulistyce

 • A

  Pochodzenie:

  ATROFIA

  (gr. atrophia – niedożywienie) zanikanie tkanek, organów

 • A

  Pochodzenie:

  ATRIUM

  (łac.) 1. w średniowieczu otoczony kolumnami dziedziniec przed kościołem 2. w starożytnym Rzymie – miejsce w środku domu przeznaczone na ognisko 3. med. przedsionek serca

Copyright © 2013 Słownik Wyrazów Obcych