A

Wyrazy Obce

 • ASTRONOMIA

  (gr. astronomia, od astron – gwiazda, nómos – prawo) nauka o budowie ciał niebieskich i przestrzeni kosmicznej

 • ASTROLOGIA

  (gr. astrologia, od astron – gwiazda, logos – słowo, nauka) przewidywanie losu człowieka na podstawie układu ciał niebieskich

 • ASTRALNY

  (łac. astralis – gwiezdny) 1. dotyczący gwiazd 2. niematerialny, mistyczny

 • ASTMA

  (gr. asthma – duszność) choroba przejawiająca się w atakach duszności, skutek alergii lub chorób serca

 • ASSAI

  (wł.) termin muzyczny, oznaczający “bardzo”, stosowany z określeniem tempa

 • ASPIRACJA

  (łac. aspiratio – oddech, natchnienie) chęć osiągnięcia czegoś, ambicja

 • ASPEKT

  (łac. aspectus – widok) 1. punkt widzenia 2. kategoria gramatyczna czasownika: dokonany, niedokonany

 • ASP

  (skrót od: Active Server Page) (ang.) infor. technologia umożliwiająca umieszczanie na stronach WWW SKRYPTÓW umożliwiających pobieranie danych z baz danych

 • ASORTYMENT

  (fr. assortment ) oferta towarów dostępnych w sklepie, zakładzie przemysłowym

 • ASTYGMATYZM

  (fr. astigmatisme) 1. wada soczewek 2. wada wzroku spowodowana zniekształceniem rogówki

 • ASONANS

  (łac. assonans – odbrzmiewający) rytm objawiający się zgodnością samogłosek w ostatniej lub dwóch ostatnich sylabach wersów

 • ASOCJACJA

  (łac. associare – dołączyć) skojarzenie