• A

  Pochodzenie:

  ATEIZM

  (fr. atheisme, z gr. theós – bóg) pogląd przeczący istnieniu Boga

 • A

  Pochodzenie:

  ATAWIZM

  (łac. atavus – przodek) występowanie występowanie u zwierząt, roślin i ludzi cech charakterystycznych dla ich dalekich przodków, cech niewystępujących od dawna

 • A

  Pochodzenie:

  ATARAKSJA

  (gr. ataraksia – spokój ducha) spokój ducha, obojętność wobec przeciwności losu

 • A

  Pochodzenie:

  ATAMAN

  (ukr. ataman) dowódca wojsk kozackich

 • A

  Pochodzenie:

  ATAPI

  (skrót od: Advanced Technology Attachment Packet Interface) (ang.) infor. złącze odpowiedzialne za komunikację komputera z urządzeniami innymi niż DYSKI TWARDE

 • A

  Pochodzenie:

  ATAKSJA

  (gr. ataksia – nieład) med. zaburzenia ruchowe, brak koordynacji ruchów wywołane przez defekt móżdżku lub rdzenia gabry ponte time to rock mp3 download

 • A

  Pochodzenie:

  ATA

  (skrót od: Advanced Technology Attachment) (ang.) infor. tryb pracy DYSKÓW TWARDYCH

 • A

  Pochodzenie:

  ASYRIOLOGIA

  (od Asyria – nazwa, gr. lógos – słowo, nauka) nauka zajmująca się badaniem kultury i historii ludów Mezopotamii

 • A

  Pochodzenie:

  ASYMILACJA

  (łac. assimilatio – upodobnienie) 1. przyswojenie sobie zasad życia społecznego nowego środowiska 2. przyswojenie przez organizm substancji spożywczych 3. upodobnienie się głoski do jej sąsiedztwa

 • A

  Pochodzenie:

  ASYGNOWAĆ

  (łac. assignare – przyznać) 1. przeznaczyć jakąś sumę pieniędzy na określony cel 2. zlecić wypłatę określonej sumy

Copyright © 2013 Słownik Wyrazów Obcych