• A

  Pochodzenie:

  AŻIOTAŻ

  (fr. agiotage) umiejętne operowanie akcjami na giełdzie, wykorzystujące różnice kursów

 • A

  Pochodzenie:

  AŻIO

  (fr. agios, wł. aggio) nadwyżka kursu papierów wartościowych, dewiz ponad ich nominalną wartość

 • A

  Pochodzenie:

  AZYMUT

  (ar. as-sumu, as-simut – l.mn. od samt – droga) kąt między punktem północy a danym kierunkiem, mierzony od tego punktu zgodnie z ruchem wskazówek zegara

 • A

  Pochodzenie:

  AZYMA

  (od gr. zyme – zakwas) maca, przaśny chleb, wykorzystywany w Kościele rzymskokatolickim w czasie eucharystii

 • A

  Pochodzenie:

  AZYL

  (gr. ásylon) 1. bezpieczne miejsce 2. schronienie udzielone przez państwo cudzoziemcowi ściganemu na terenie swojego kraju

 • A

  Pochodzenie:

  AZJANIZM

  (od Azja – nazwa kontynentu) styl w retoryce antycznej

 • A

  Pochodzenie:

  AWIZO

  (wł. awiso) 1. zawiadomienie o nadejściu przesyłki pocztowej 2. pisemna informacja o dokonaniu określonej operacji handlowej, bankowe

 • A

  Pochodzenie:

  AWISTA

  (wł. a vista – za okazaniem) wkład bankowy wypłacany w każdej chwili na żądanie klienta

 • A

  Pochodzenie:

  AWIONETKA

  (fr. avionette ) mały, lekki samolot sportowy

 • A

  Pochodzenie:

  AWERSJA

  (łac. adversio – odwrócenie się) niechęć, wstręt

Copyright © 2013 Słownik Wyrazów Obcych