• A

  Pochodzenie:

  AWERS

  (łac. adversus – odwrócony) 1. główna strona medalu, monety 2. wierzchnia strona tkaniny, haftu

 • A

  Pochodzenie:

  AWATAR

  (sanskr. avatara – zstąpienie) zstąpienie na ziemię bóstwa lub jego wcielenia, występujące w hinduizmie

 • A

  Pochodzenie:

  AWANTAŻ

  (fr: avantage) 1. korzyść, zysk 2. przewaga w grze sportowej, uzyskana przez jednego z zawodników po wcześniejszym remisie

 • A

  Pochodzenie:

  AWANSCENA

  (fr. avant-scene) widoczna przed kurtyną część sceny teatralnej

 • A

  Pochodzenie:

  AWANGARDA

  (fr. avant-garde – straż przednia) 1. oddział wojska prowadzący grupę; straż przednia 2. artyści, których dzieła charakteryzują się nowatorstwem 3. kierunki artystyczne XX wieku, zakładające zerwanie z tradycją

 • A

  Pochodzenie:

  AWAL

  (wł. avallo – przekazanie) poręczenie na wekslu, czeku

 • A

  Pochodzenie:

  AVI

  (skrót od: Audio Video Interleaved) (ang.) infor. format pliku multimedialnego, w którym można jednocześnie zapisać obraz i dźwięk

 • A

  Pochodzenie:

  AUTORYZACJA

  (łac. auctorisatio – potwierdzenie) zgoda autora na publikację, przekład utworu Buy Anadroxyl Online

 • A

  Pochodzenie:

  AUTORYTET

  (łac. auctoritas – powaga, rozkaz) 1. wpływ na innych, znaczenie, szacunek 2. osoba ciesząca się szacunkiem, poważaniem 3. znawca czegoś

 • A

  Pochodzenie:

  AUTORYTATYWNY

  (łac. auctoritas – powaga, rozkaz) 1. cieszący się autorytetem, wiarygodny 2. stanowczy, niepodlegający dyskusji

Copyright © 2013 Słownik Wyrazów Obcych