A

Wyrazy Obce

 • AWANTAŻ

  (fr: avantage) 1. korzyść, zysk 2. przewaga w grze sportowej, uzyskana przez jednego z zawodników po wcześniejszym remisie

 • AWANSCENA

  (fr. avant-scene) widoczna przed kurtyną część sceny teatralnej

 • AWANGARDA

  (fr. avant-garde – straż przednia) 1. oddział wojska prowadzący grupę; straż przednia 2. artyści, których dzieła charakteryzują się nowatorstwem 3. kierunki artystyczne XX wieku, zakładające zerwanie z tradycją

 • AWAL

  (wł. avallo – przekazanie) poręczenie na wekslu, czeku

 • AVI

  (skrót od: Audio Video Interleaved) (ang.) infor. format pliku multimedialnego, w którym można jednocześnie zapisać obraz i dźwięk

 • AUTORYZACJA

  (łac. auctorisatio – potwierdzenie) zgoda autora na publikację, przekład utworu Buy Anadroxyl Online

 • AUTORYTET

  (łac. auctoritas – powaga, rozkaz) 1. wpływ na innych, znaczenie, szacunek 2. osoba ciesząca się szacunkiem, poważaniem 3. znawca czegoś

 • AUTORYTATYWNY

  (łac. auctoritas – powaga, rozkaz) 1. cieszący się autorytetem, wiarygodny 2. stanowczy, niepodlegający dyskusji

 • AUTORYTARNY

  (łac. auctoritas – powaga, rozkaz) wymagający bezwzględnego posłuszeństwa

 • AUTOPSJA

  (gr. autós – sam, ópsis – wygląd) 1. oglądanie czegoś własnymi oczami 2. sekcja zwłok

 • AUTONOMIA

  (gr. autós – sam, nómos – prawo) 1. prawo do samodzielnych decyzji 2. niezależność, samodzielność

 • AUTOMATYZM

  (od gr. automatismós – działanie samoczynne) 1. bezwiedne wykonanie czegoś 2. med. zdolność niektórych narządów do samoczynnego funkcjonowania, bez bodźców zewnętrznych